Juridische mededelingen van de website

Website-eigenschappen

Publicatiemanager : mevrouw Marleen Scholten

Camping les Arches
600, route de Mirabel
07580 Saint Jean le Centenier

Email : info@camping-les-arches.com
Telefoon: 04 75 36 75 19

RCS Stad 353 688 740 00029
Intracommunautair btw-nummer: FR13 353 688 740

 

Foto tegoed

De foto's zijn eigendom van Camping les Arches tenzij anders vermeld.

 

Hosting

Website hosting en ontwerp
Deze website is gemaakt door Zéfyx, een bureau gespecialiseerd in het ontwerpen van websites in Aubenas, Ardeche.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Zéfyx sarl
420 chemin des Traverses
Activiteitenpark van Vinobre
07200 Lachapelle onder Aubenas
SIREN-nr.: 505 037 440 RCS Aubenas
NAF-code: 6201Z
Intracommunautair BTW-nummer: FR74505037440
Kapitaal: €8000
Telefoonnummer: 09 54 54 95 47
Internet: www.zefyx.fr
Mail: contact @ zefyx.fr

 

 

Cookies

Cookies op deze site
Wij informeren u dat, wanneer u deze website raadpleegt, informatie met betrekking tot uw browsen (op de website en mobiel) kan worden opgeslagen in bestanden - "cookies" genaamd - die op uw computer worden geïnstalleerd, afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt en die u op elk moment kunt wijzigen.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt geplaatst wanneer u een online dienst bezoekt. Het doel van cookies is om informatie te verzamelen over uw surfgedrag om u gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden en om uw terminal te identificeren bij toekomstige bezoeken, afhankelijk van uw keuzes. Cookies worden door uw webbrowser op uw computer beheerd.
De opgeslagen cookies herkennen u niet als individu, maar alleen het apparaat dat u gebruikt en informatie over uw surfgedrag. Dit maakt het mogelijk om uw voorkeuren te vinden, bepaalde velden vooraf in te vullen en de inhoud van onze diensten aan te passen.
Cookies slaan geen gevoelige persoonlijke gegevens op en veroorzaken geen schade aan uw apparaat.
Alleen u kiest of u cookies op uw apparaat wilt laten opslaan en u kunt het opslaan van cookies eenvoudig beheren.

De verschillende soorten cookies die door deze site worden gebruikt
1/ Functionele cookies: deze zijn essentieel voor de goede werking van de site. Ze stellen ons in staat om de presentatie van onze site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal; om uw zoekopdrachten te vergemakkelijken door uw automatische zoekopdrachten en opgeslagen advertenties op te slaan; om uw gebruikerservaring te verbeteren door bepaalde velden op onze formulieren vooraf in te vullen, enz.
2/ Analytische cookies: deze geven ons informatie over het gebruik en de prestaties van onze site. Ze stellen ons in staat om onze diensten te verbeteren aan de hand van statistieken en verkeers- en gebruiksvolumes.
3/ Cookies van derden: wanneer je onze site bezoekt, worden sommige cookies niet rechtstreeks door ons opgeslagen, maar door externe partners. Dit is met name het geval voor plug-ins van derden (sociale netwerken), waarmee u inhoud van onze site met anderen kunt delen. Voor meer informatie over de cookies die door onze partners worden opgeslagen, raden we u aan hun site te bezoeken.

onze keuzes met betrekking tot cookies
Het is belangrijk te weten dat u op elk moment kunt kiezen of u de installatie van cookies op uw terminal al dan niet aanvaardt door uw browsersoftware te configureren. De instellingen die u maakt, kunnen uw browsen op internet en uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen, beïnvloeden.
Als u het opslaan van cookies op uw terminal weigert of als u de op uw terminal opgeslagen cookies verwijdert, kunt u niet langer gebruikmaken van een aantal functies die nodig kunnen zijn om bepaalde delen van onze sites te bezoeken.
U kunt te allen tijde uw wensen kenbaar maken en wijzigen door uw browsersoftware zodanig te configureren dat cookies op uw terminal worden opgeslagen of juist worden geweigerd. In sommige browsers kunt u regels instellen voor het beheer van cookies per site. De configuratie van het cookiebeheer hangt af van elke browser.

Ga voor meer informatie over het gebruik van cookies naar de website van de CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

 

Informatie beschikbaar gesteld

De inhoud die op deze site beschikbaar wordt gesteld, dient uitsluitend ter informatie. Het bestaan van een link van onze site naar een andere site houdt geen validatie in van die site of de inhoud ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om deze informatie oordeelkundig en kritisch te gebruiken. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, meningen en aanbevelingen die door deze derden worden geformuleerd. Elke hyperlink naar onze site moet vooraf uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de uitgever.

 

Auteursrecht

De site moet worden beschouwd als een ondeelbaar geheel. De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of doorgegeven. Alle elementen waaruit deze site bestaat (teksten, berichten, afbeeldingen, foto's, grafieken, logo's, handelsmerken, geluiden, video, software, plannen, namen, diverse beschermde creaties en werken, databases, enz.), evenals de site zelf, vallen onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de eigenaar van de website www.camping-les-arches.com, met uitzondering van elementen geproduceerd door externe medewerkers die hun auteursrecht niet hebben overgedragen. Elke reproductie, weergave of verspreiding, behalve voor persoonlijke doeleinden, van het geheel of een deel van de inhoud van deze site op welke drager of via welk procedé dan ook, is verboden. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk op het auteursrecht, waarvoor de overtreder burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Gegevensbeschermingsbeleid

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij zetten ons in om te voldoen aan de Europese bepalingen van de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De functionaris voor gegevensbescherming is mevrouw Marleen Scholten. U kunt haar bereiken via de contactgegevens bovenaan deze pagina.


Hosting van gegevens
Onze gegevens worden gehost in Frankrijk, een essentiële voorwaarde om ze veilig te houden. We kiezen voor infrastructuren met een hoog beveiligingsniveau. We zorgen er ook voor dat al onze leveranciers en onderaannemers voldoen aan de geldende voorschriften.

Verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens
1/ Wat voor soort gegevens verzamelen we?
Om uw projecten samen te bestuderen of om samen te werken, kan het nodig zijn dat we de volgende gegevens verzamelen:
- Identificatiegegevens: naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.
- Facturerings- en/of betalingsgegevens: bankgegevens, betalingswijze, geabonneerde diensten, enz.
- Klantopvolgingsgegevens: verzoeken om hulp (wanneer, voor welk probleem, enz.)
- Gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website: uw IP-adres, uw software en hardware, en de pagina die u opvraagt, om statistieken van het websiteverkeer op te stellen.
We verzamelen deze gegevens wanneer u contact met ons opneemt via de verschillende formulieren op deze site.

2/ Hoe gebruiken we uw gegevens?
Uw gegevens kunnen worden gebruikt om :
- Contact met u op te nemen
- Uw online verzoeken of bestellingen te verwerken
- Uw gebruikerservaring te verbeteren
- Onze website te verbeteren
- Onze klantrelaties te verbeteren

3/ Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend door Camping les Arches beheerd. Wij verkopen of ruilen uw gegevens niet.

4/ Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren de gegevens die nodig zijn voor het goed functioneren van onze klantenservice voor onbepaalde tijd.
De gegevens van onze toekomstige en voormalige klanten worden niet langer dan 3 jaar bewaard (met uitzondering van toepasselijke bewaartermijnen zoals bijvoorbeeld voor facturen).
Persoonlijke gegevens - Wet Bescherming Persoonsgegevens
In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, hebt u recht op toegang (een kopie van uw gegevens die in ons bezit zijn) en rectificatie (of verwijdering) van alle persoonlijke gegevens die u op deze site achterlaat. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u per post contact met ons opnemen via de informatie bovenaan deze pagina. Bovendien verbinden wij ons ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van deze gegevens te beschermen en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan derden, natuurlijke personen of rechtspersonen.
(In overeenstemming met decreet nr. 2005-1309 van 20 oktober 2005, zoals gewijzigd, is de verwerking van het verzoek afhankelijk van de voorafgaande overlegging van een kopie van een geldig identiteitsbewijs).