ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Camping les Arches ****

St Jean le Centenier 07580
Artikel 1 Toepassingsgebied en Aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden
1.1 Toepassingsgebied Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden die aan de klant worden overlegd, vormen een contractueel geheel en vormen samen met het huurcontract de gehele contractuele relatie tussen Camping les Arches****, gevestigd 600 Route de Mirabel 07580 Saint-Jean le Centenier en de klanten.
De camping bedient uitsluitend een toeristische doelgroep overeenkomstig artikel 2 van de verordening van 11.01.1993 alinea 2 waarmee de geclassificeerde recreatieve terreinen zijn voorbehouden aan een kleine klantenkring die er "niet zijn permanente woonadres van maakt".
Het huidige contract is niet onderworpen aan bepalingen van de teksten die de huurcontracten regelen, maar aan de teksten van het decreet 93-39 van 11.01.1993 en de verordening van 11.01.1993 die de activiteit camping en caravaning regelen. 
Het huidige contract is opgesteld als tijdelijk huurcontract met een recreatief karakter.

1.2 Aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden
De Klant wordt geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1126 van het Burgerlijk Wetboek. De Klant wordt er derhalve van in kennis gesteld dat hij door het aankruisen van het vakje "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en accepteer deze" bij plaatsing van een bestelling op internet of door de ontvangst van de bevestigingsmail van de reservering waaraan deze voorwaarden zijn gehecht, zijn specifieke, vrije en volmondige toestemming geeft, met name met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens. Deze aanvaarding zonder voorbehoud geldt zowel voor de Klant als voor alle personen die aan het verblijf deelnemen. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook beschikbaar op de website en bij de receptie van de Camping.

Artikel 2 Reservering
2.1 Reserveringsvoorwaarden

De Klant kan online, telefonisch of op de Camping reserveren.

2.2 Validering van de reservering
Elke reserveringsaanvraag wordt als een definitieve reservering beschouwd vanaf het moment dat deze door de Camping is aanvaard. De Camping kan deze weigeren afhankelijk van de beschikbaarheid of van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het geplande verblijf. Aanvaarding van de reservering is alleen mogelijk door verzending van een bevestiging van de reservering per e-mail, per post of door persoonlijke overhandiging. De reservering wordt van kracht zodra de huurder de eigenaar een aanbetaling heeft gestuurd
(die 30% tot 100% van het totale bedrag van het verblijf vertegenwoordigt, afhankelijk van de datum van reservering, plus toeristenbelasting) en een kopie van het ondertekende contract voor de datum aangegeven op de voorpagina. Na deze datum wordt de huuraanbieding geannuleerd en beschikken wij naar eigen goeddunken over het gehuurde. Een tweede exemplaar van het contract dient door de huurder worden bewaard.

2.3 Elektronische handtekening voor onlineverkoop
Het online verstrekken van het bankkaartnummer van de klant en de definitieve validatie van de aanvraag vormen het bewijs dat de klant akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden voor de betaling van de verschuldigde bedragen met betrekking tot de reservering en de ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde handelingen.

2.4 Aankomst
Het huidige huurcontract is opgemaakt voor een maximale capaciteit van personen. Als het aantal personen dat in het verhuurobject zal verblijven de capaciteit ervan overschrijdt, kan de eigenaar, afhankelijk van het type accommodatie, extra gasten weigeren of een dagelijkse toeslag vragen (prijs bij de receptie op te vragen).

2.5 Vakantieverzekering gehuurde
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die zich door zijn toedoen voordoet. Hij is genodigd een 'vakantie'-verzekering te nemen die eventuele risico's dekt. Het uitblijven van een verzekering in het geval van schade zal een schadevergoeding met zich meebrengen. De eigenaar is verplicht het verhuurobject te verzekeren tegen de risico's van de verhuur voor rekening van de huurder. Deze laatste heeft de verplichting, binnen 24 uur, ieder schadegeval dat in het verhuurobject, zijn bijgebouwen of aan de uitrusting, plaats heeft gevonden aan de eigenaar door te geven.

Artikel 3 Prijzen
De geldende prijzen zijn die welke op het moment van de telefonische reservering, op het internet of op de camping worden aangegeven. Ze zijn onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen en zijn in euro's inclusief BTW.

3.1 Kort verblijf (korter dan 2 maanden)
In de prijs is inbegrepen:
• de huur van de staanplaats of de ingerichte huuraccommodatie, zoals omschreven op de website ;
• verbruik van water, gas en elektriciteit ;
• toegang tot de camping, de voorzieningen en activiteiten (behalve de hieronder genoemde) zoals omschreven in de brochure en op de websites ;
• de staanplaats voor één auto per huuraccommodatie. 
In de prijs is niet inbegrepen :
• administratiekosten
• verschillende belastingen ;
• door de camping voorgestelde betaalde activiteiten dienen ter plaatse te worden betaald ;
• toeslagen zoals schoonmaakkosten ;
• waarborgsommen (borg) ;
• de garantie van een precieze locatie ;
• de annulerings-/onderbrekingsverzekering ;
• de optionele voorzieningen.

3.2 Lang verblijf (vanaf 2 maanden)
In de prijs is inbegrepen:
• de huur van de standplaats of de ingerichte huuraccommodatie, zoals omschreven op de website ;
• verbruik van water, gas en elektriciteit ;
• toegang tot de camping, de voorzieningen en activiteiten (behalve de hieronder genoemde) zoals omschreven op de website ;
• de standplaats voor één auto per huuraccommodatie.
In de prijs zijn niet inbegrepen :
• de dossierkosten van de eerste huurmaand ;
• administratiekosten ;
• verschillende belastingen ;
• door de camping voorgestelde betalende activiteiten dienen ter plaatse te worden betaald ;
• toeslagen zoals schoonmaakkosten ;
• waarborgsommen (borg) ;
• de garantie van een precieze locatie ;
• de annulerings-/onderbrekingsverzekering ;
• de optionele voorzieningen.

Artikel 4 Betalingswijzen en -voorwaarden
4.1 Betalingsvoorwaarden

De volledige prijs van het verblijf is verschuldigd:
• 30 dagen voor aanvang van het verblijf ;
• of onmiddellijk voor elke reservering gemaakt binnen 30 dagen voor aanvang van het verblijf.
Indien de volledige betaling op de overeengekomen datum niet heeft plaats gevonden, heeft de Camping het recht ervan uit te gaan dat de Klant de reservering heeft geannuleerd en de reeds betaalde bedragen in te houden. De betalingsvoorwaarden voor groepen zijn gespecificeerd in het na de reservering toegestuurde huurcontract.

4.2 Betalingswijzen
De wijze van betaling van de aanbetaling en/of het totaal bedrag van het verblijf dat door de Camping wordt geaccepteerd,
varieert naar gelang de datum van betaling:
• Als de betaling voorafgaand aan de aankomst wordt uitgevoerd per creditcard of overschrijving ;
• Voor alle betalingen ter plaatse: de klant kan het verschuldigde bedrag betalen met creditcard ofcontant geld.

Artikel 5 Verloop van het verblijf
5.1 Aankomst en vertrek
De huurder moet zich op de juiste dag en tijdens de op het huidige contract vermelde tijden presenteren. In geval van verlate of gewijzigde aankomst, is de huurder verplicht de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen. De normale aankomsttijden zijn zaterdag, zondag of woensdag (afhankelijk van het huurobject) tussen 16 u tot 22 u. Vertrek heeft normaal gesproken op zaterdag-, zondag- of woensdagochtend tussen 7 en 12 u plaats.

5.2 Betaling van een borg
Bij aankomst (alleen voor huuraccommodaties) vraagt de eigenaar een borgsom, waarvan het bedrag afhankelijk is van de duur van het verblijf. De borg kan worden betaald met creditcard of contant geld. De waarborgsom voor lange verblijven wordt systematisch geïnd en vervolgens aan de huurder terugbetaald. Na de inventarisatie van de inrichting aan het einde van het verblijf wordt de waarborg terugbetaald, na aftrek van eventuele vervangings- of reparatiekosten als er schade wordt geconstateerd. In geval van vervroegd vertrek (voor de tijden vermeld op de beschrijving), waardoor de inventaris niet kan worden opgemaakt in aanwezigheid van de huurder op de dag van vertrek, wordt de waarborg terugbetaald door de eigenaar binnen een termijn van maximaal 30 dagen, behalve in geval van inhoudingen.

5.3 Duur van het verblijf
5.3.1 Bij aankomst van de huurder wordt de staat van het verhuurobject vastgesteld. De schoonmaak van het verhuurobject tijdens het verblijf en bij vertrek is voor rekening van de huurder. Als de huurder de eindschoonmaak niet kan doen, dan kan hij, maximaal 24 uur voor vertrek, aan de eigenaar vragen hiervoor zorg te dragen, tegen betaling van een variabel forfaitair bedrag naar gelang het type accomodatie. De verhuurder behoudt zich het recht voor dit verzoek niet te honoreren als zijn beschikbaarheid dit nodig maakt.

5.3.2 Alle installaties zijn gebruiksklaar, tenzij anders vermeld door de eigenaar bij aankomst in het verhuurobject, en iedere klacht over een slecht functioneren van deze installaties meer dan 24 uur na in gebruik name van het verhuurobject, zullen niet geaccepteerd worden. Reparaties die noodzakelijk worden door nalatigheid of slecht onderhoud gedurende de huurperiode, zijn voor kosten van de huurder.

5.3.3 De verhuurobjecten worden gestoffeerd verhuurd met keukenmateriaal, borden, bestek, dekbedden en kussens, zoals in bijgaande beschrijving. Indien nodig, heeft de verhuurder of zijn vertegenwoordiger het recht om bij vertrek aan de huurder de schoonmaakkosten van het verhuurobject te vragen (van kracht zijnde tarief voor de betreffende accomodatie), of de totale waarde van de te vervangen voorwerpen, meubels of gebroken, gebarsten of anderszins beschadigde spullen of spullen waarvan de slijtage de norm overschrijdt met oog op de duur van de huurperiode, de prijs voor de schoonmaak van vieze dekbedden, een toelage voor schade van iedere aard aan gordijnen, meubels, muren, plafond, vloerbedekking, ruiten, bedden, etc.

5.4 Faciliteiten
De faciliteiten, zoals het zwempark met zwembaden en jacuzzi, zijn alleen geopend als de camping open is. De speeltuinen zijn voor gasten het hele jaar door vrij toegankelijk. De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de consequenties van een verkeerd gebruik van de voorzieningen.

5.5 Opladen van elektrische voertuigen
Het opladen van elektrische voertuigen is niet toegestaan op de standplaatsen of in/bij de accommodaties. Hiervoor zijn twee oplaadpunten aanwezig bij de ingang van de camping.

5.6 Dieren
De aan het huidige contact bijgevoegde beschrijving geeft aan dat de huurder al dan niet met een huisdier in het verhuurobject mag verblijven. Een huurder die in het gezelschap van een huisdier bij ons verblijft is verplicht de artikelen van het interne reglement van de camping over huisdieren, en ook de geldende wetgeving, te respecteren. Het interne reglement zegt dat dieren nooit losgelaten mogen worden, noch alleen in het verhuurobject gelaten mogen worden bij afwezigheid van hun eigenaren die wettelijk aansprakelijk voor hen zijn. Volgens de wetgeving zijn tatoeage en geldige vaccinatie vereist voor de toelating van huisdieren op campings in heel Frankrijk, evenals een halsband met naam en adres van de eigenaar. De eigenaar van de camping accepteert maximaal één huisdier per verhuurobject en slechts onder voorwaarde dat zijn afmetingen en gedrag niet hinderlijk zijn voor het verhuurobject of voor andere gasten van de camping. Poezen zijn niet toegestaan. In het geval de clausule van de beschrijving, van het interne reglement of van de geldende wetgeving niet gerespecteerd wordt, dan kan de eigenaar het dier weigeren.

5.7 Inspectie van het verhuurobject
De huurder mag zit niet verzetten tegen een inspectie van het verhuurobject als de eigenaar of zijn vertegenwoordiger dit vraagt.

5.8 Check-out
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de accommodatie voor 10.00 uur 's ochtends opgeruimd en schoon achter te laten. Wordt dit nagelaten, dan kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht die overeenkomen met het vastgestelde bedrag voor het betreffende type accomodatie. Ook voorwerpen die tijdens het verblijf gebroken, verloren of beschadigd zijn, kunnen aan de Klant in rekening worden gebracht. De borg wordt terugbetaald onder de hierboven beschreven voorwaarden.

Artikel 6 Annulering van het verblijf (buiten het kader van de annulerings-/onderbrekingsverzekering)
LET OP : Elke annulering dient per aangetekende brief aan de eigenaar te worden gemeld.
6.1 Volledige of gedeeltelijke annulering door de Klant
Als de annulering minder dan 30 dagen voor aankomst plaats vindt, is de huurder verplicht het verschil tussen de aanbetaling en het totale huurbedrag, dat wil zeggen het restbedrag, te betalen als boete. Als de annulering meer dan 30 dagen voor aankomst plaatsvindt, dan raakt de huurder zijn aanbetaling kwijt. Als een verlate aankomst door de huurder niet uiterlijk om 22 u de dag na aankomst wordt doorgegeven, dan komt het huidige contract te vervallen en beschikt de eigenaar vrij over het verhuurobject en heeft hij het recht het verhuurobject weer te verhuren, terwijl hij ook over de mogelijkheid beschikt de huurder aansprakelijk te stellen.
Indien het verblijf wordt ingekort, dan blijft het volledige bedrag verschuldigd aan de eigenaar. Geen enkele terugbetaling zal plaatsvinden.

6.2 Uw camping Les Arches biedt u bij uw huurcontract een annulerings-en reisonderbrekingsverzekering aan.
Onze partner Gritchen Affinity stelt zich garant om het verblijf van onze vakantiegangers geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Bij annulering dient u de camping onmiddellijk na de gebeurtenis die uw vertrek verhindert, per post of e-mail op de hoogte te stellen dat u van uw verblijf afziet. Als in het schadegeval is voorzien in de algemene voorwaarden (beschikbaar op de site www.campez-couvert.com of bij uw camping), dient u de verzekeraar binnen 48 uur te waarschuwen en hierbij alle vereiste inlichtingen en bewijsstukken te overleggen.

6.3 Annulering door de Camping
In geval van annulering door Camping Les Arches, behalve in geval van overmacht, zullen al voldane bedragen in totaliteit worden terugbetaald. Een dergelijke annulering geeft echter geen aanleiding tot de betaling van een schadevergoeding of rentecompensatie.

Artikel 7 Intern Reglement van de camping
De huurder is verplicht het Officiële Interne Reglement van de 'Féderation Française de Camping et Caravaning’ te accepteren en na te komen gedurende zijn verblijf. Dit reglement is te raadplegen bij de receptie van de camping.

Artikel 8 Herroepingsrecht (recht van terugtrekking) en bemiddelaar
8.1 Herroepingsrecht
Conform artikel L121-21-8, is het herroepingsrecht niet van toepassing op verhuurobjecten van campings.

8.2 Bemiddelaar
Conform artikel L.111-1- en L.612-1 van de Code de la Consommation m.b.t. het bemiddelingsproces van consumentengeschillen, heeft de klant het recht kosteloos gebruik te maken van een door de camping aangeboden bemiddelingsmogelijkheid. De aangeboden consumptierechtbemiddelaar is CM2C (“Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice”). Deze is bereikbaar via elektronische weg: cm2c@cm2c.net of via postadres: CM2C – 14 rue Saint Jean – 75017 PARIS.

Artikel 9 Beeldrecht
De huurders geven de camping bewust en zonder tegenprestatie toestemming om foto's of filmbeelden van hen, hun gezinsleden of andere deelnemers aan het verblijf die tijdens hun verblijf genomen zouden kunnen zijn te gebruiken voor gangbare promotionele doeleinden van de camping (internetsite, sociale media, gedrukte publicaties...).

Artikel 10 Oppositie tegen canvassing
In overeenstemming met de bepalingen van de consumentencode (artikel L. 223-2 van de consumentencode), 'wanneer een professional telefoongegevens van een consument opneemt, stelt hij hem in kennis van zijn recht om zich te registreren op de lijst tegen telefonische benadering "BLOCTEL", waarop u zich hier kunt registreren: https://conso.bloctel.fr.